my Acer Aspire E1-471 Kexts Patch on The Fly item

0

<key>KextsToPatch</key>

<array>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>VGA Port Intel HD 3000</string>

<key>Find</key>

<data>

AQIEABAHAAAQBwAABQMAAAIAAAAwAAAAAgUAAAAEAAAH

AAAAAwQAAAAEAAAJAAAABAYAAAAEAAAJAAAA

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelSNBGraphicsFB</string>

<key>Replace</key>

<data>

AQIDABAHAAAQBwAABQMAAAIAAAAwAAAABgIAAAABAAAJ

AAAAAgUAAAAIAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>WiFi 5Ghz</string>

<key>Find</key>

<data>

dTpIhfZ1DTHA9kNZgHUt

</data>

<key>Name</key>

<string>AirPortAtheros40</string>

<key>Replace</key>

<data>

kJBIhfaQkDHA9kNZgJCQ

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>Fix CMOS Reset</string>

<key>Find</key>

<data>

dS4Ptg==

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleRTC</string>

<key>Replace</key>

<data>

6y4Ptg==

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>Patch bin AppleHDA 1</string>

<key>Find</key>

<data>

hBnUEQ==

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleHDA</string>

<key>Replace</key>

<data>

aQLsEA==

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>Patch bin AppleHDA 2</string>

<key>Find</key>

<data>

hAjsEA==

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleHDA</string>

<key>Replace</key>

<data>

AAAAAA==

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>Patch bin AppleHDA 3</string>

<key>Find</key>

<data>

hQjsEA==

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleHDA</string>

<key>Replace</key>

<data>

AAAAAA==

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AppleTyMCEDriver</string>

<key>Find</key>

<data>

cgoATWFjUHJvNCwxAE1hY1BybzUsMQBY

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleTyMCEDriver</string>

<key>Replace</key>

<data>

cgoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABY

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AppleIntelCpuPM Kernel Panic fix</string>

<key>Find</key>

<data>

4gAAAA8w

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

4gAAAJCQ

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AICPUPMv1</string>

<key>Find</key>

<data>

hC8B

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

hS8B

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AICPUPMv2</string>

<key>Find</key>

<data>

PnU6

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

PpCQ

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AICPUPMv3</string>

<key>Find</key>

<data>

hF8B

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

hV8B

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AICPUPMv4</string>

<key>Find</key>

<data>

dBC5

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

6xC5

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AICPUPMv5</string>

<key>Find</key>

<data>

dQe5

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

6we5

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AICPUPMv6</string>

<key>Find</key>

<data>

/AJ0

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

/ALr

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>AICPUPMv7</string>

<key>Find</key>

<data>

AXRY

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleIntelCPUPowerManagement</string>

<key>Replace</key>

<data>

AetY

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>ATHR: unknown locale: 60</string>

<key>Find</key>

<data>

D7eH3AQAAA==

</data>

<key>Name</key>

<string>AirPortAtheros40</string>

<key>Replace</key>

<data>

uGQAAACQkA==

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>configurePM BT</string>

<key>Find</key>

<data>

AAAAD4UHAQAA

</data>

<key>Name</key>

<string>IOBluetoothHostControllerUSBTransport</string>

<key>Replace</key>

<data>

AAAAD4QHAQAA

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>TRIM Enabler</string>

<key>Find</key>

<data>

QVBQTEUgU1NE

</data>

<key>Name</key>

<string>IOAHCIBlockStorage</string>

<key>Replace</key>

<data>

AAAAAAAAAAAA

</data>

</dict>

<dict>

<key>Comment</key>

<string>fall back to old SMC mode</string>

<key>Find</key>

<data>

SIXAdRBIjT19UA==

</data>

<key>Name</key>

<string>AppleSMC</string>

<key>Replace</key>

<data>

SIXA625IjT19VQ==

</data>

</dict>

</array>

</dict>

About author

Tunning Network Stacks on OS X

launch Terminal.app type  # sudo nano /etc/sysctl.conf >[enter] # # # Tuning network for broadband # # START kern.ipc.maxsockbuf=4194304 kern.ipc.somaxconn=2048 kern.ipc.nmbclusters=2048 net.inet.tcp.rfc1323=1 net.inet.tcp.win_scale_factor=4 net.inet.tcp.sockthreshold=16 net.inet.tcp.sendspace=1042560 ...
%d bloggers like this: